U Crepaji je negovanje dobrih konja iskonska potreba, a smisao za lepo i uživanje
izražava se kroz nadmetanje u raskošnim i skupocenim fijakerima.
Sledeći tu tradiciju, u Crepaji se svake godine, na drugi dan Uskrsa
održava međunarodna smotra paradnih konja i fijakera
“CREPAJAČKI FIJAKER”.
Tog dana, topot konjskih kopita, zvuk točkova raskošnih fijakera, osmesi lepih
snaša i momaka, moštvo folkloraša, daju slici seoske idile, uzvišenu svečarsku nijansu.
Vredno je truda doći i osetiti tu atmosferu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crepaja
Propozicije takmičenja

 

 

KK "Lipicaner"

 

Home
Fotografije