Konjički klub "Lipicaner"

Osnovan je 1993. godine.
Okuplja crepajce kojima su najveća ljubav
paradni konji i fijakeri.
Konjički klub "Lipicaner" je glavni nosilac i pokretač
ideja tradicionalnih smotri “CREPAJAČKI FIJAKER”

 

 

 

Konjički klub "Lipicaner"
Trg Oslobođenja 5, Crepaja
tel: 013 671 407

e-mail: kklipicaner@panet.rs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home

 

Crepajački Fijaker
Fotografije

 

Crepaja